Hledání Šambaly

Šambala je, podobně jako jiné ztracené země, bájný duchovní svět, jejž fyzicky nelze navštívit. O to krásnější je najít ho v sobě. Tibetské legendy o Šambale vypráví o záchraně dobra na planetě, které Šambala přinese. Projekt Hledání Šambaly aneb
Spirituální praxe má podporovat nalézání krásy a velikosti duchovního světa uvnitř každého z nás.

Je mnoho lidí, kteří se duchovnu věnují, mnozí se mu učí jako osobnímu rozvoji. Ale kolik z nás ho žije v běžných situacích a stále? Klub duchovního bohatství GJ oslovil 33 lektorů, které vnímá jako bytosti spiritualitu žijící v běžné každodennosti. V této
tour po ČR vám předají střípky svých zkušeností, jak nesmírně přínosným může toto přirozené nastavení být.

Využívat plnou kapacitu mozku a všechny možnosti těla je úžasné, nicméně teprve objevení přesahu duchovní podstaty člověka dává věcem, činnostem a situacím ten pravý smysl a celistvou hloubku. Rozmanitost projektu Hledání Šambaly aneb Spirituální praxe, se kterou se můžete co tři týdny ve svém městě potkávat, vám poskytne spoustu inspirace, pocit svobody a kontakt s „Novým světem“- tím uvnitř vás.

Přehráním videa souhlasíte se zásadami ochrany osobních údajů YouTube.

Zjistit vícePovolit video

Přizpůsobujeme se situaci ve světě a přenášíme projekt Hledání Šambaly do virtuálního prostoru. Staňte se aktivními členy Klubu duchovního bohatství GJ a budete si moci užívat postupně tyto programy zdarma.