Poutník k nesmrtelnosti

25. - 26. září 2021

dvoudenní prožitkový seminář

" Skutečné duchovno, to je nalezení zaprvé toho, kdo jsem, a za druhé odpovědi,
jaký smysl má moje existence na Zemi.  Když člověk spojí tyto dvě věci, když je jen
bude tušit, pak z toho vznikne pocit Cesty. Jeho životní poutě." GJ

Drahý poutníku, těšíme se na Tebe na semináři Institutu Lásky a Nirvány,
kde se setkávají výjimečné nauky tři fakult Aurarelax, Artantra a Astromóda.

Seminář Vám pomůže načerpat sílu, smysl, spirituální energii 
nejen do hlubokých podzimních dnů.

V ceně: nedělní snídaně a přespání v sále (karimatka, spacák)

Na mailu info@aurarelax.cz si můžete objednat nocleh v penzionu v rámci areálu konání semináře.
Sobotní oběd a večeři a nedělní oběd si prosím objednejte též na info@aurarelax.cz

Těšíme se velmi na živé setkání s Vámi!

Tým lektorů Institutu Lásky a Nirvány

Závazná objednávka