Kdo v podzimním větru slyší volání Egypta, nechť následuje jeho hlas...  po proudu řeky Nilu cestou Zasvěcených a Faraonů až k pradávnému zdroji…    

Zasvěcení a faraoni

6. a 7. listopadu 20:00 - 22:00 

Egyptští zasvěcenci používali telepatii jako běžný typ komunikace, pojďme se jim přiblížit skrze dvoudílný on-line webinář, kde se naučíte, jak zůstat s mystickým starodávným Egyptem ve spojení i přes oceán časoprostoru.“  Nekhbet

V rámci dvoudílného webináře si sami zvolíte sílu intenzity, s jakou se do mystiky starodávného Egypta ponoříte skrze doporučené techniky, které budete moci praktikovat v průběhu celého víkendu.

Ten, kdo si vybere intenzitu vyšší, může praktikování těchto technik plnit jako zasvěcovací zkoušky... 

Pro každého zúčastněného je připravena možnost osobního feedbacku.

kontaktní email a telefon: poutnik.cgj@gmail.com, 728 447 136

Závazná objednávka