Pravidla pro získávání členství v Klubu duchovního bohatství GJ

Tato interní směrnice doplňuje Stanovy Klubu duchovního bohatství GJ a byla přijata členskou schůzí 24. 11. 2019. Více informací o členství lze najít přímo ve Stanovách.

Členství Aktivní člen

Pro vznik Aktivního členství je třeba nejprve vyplnit na www.duchovnibohatstvi.cz přihlášku. Její součástí je odpověď na tři otázky o duchovním bohatství. Výbor Klubu podle odpovědí uchazeče buď schválí, nebo neschválí jeho členství. Vyrozumí ho o tom mailem. Po zaplacení členského poplatku vznikne schválenému uchazeči členství Aktivní člen.

Členství Světlonoš

Pro vznik členství Světlonoš je třeba nejprve vyplnit na www.duchovnibohatstvi.cz přihlášku. Výbor Klubu pak vede s daným uchazečem přijímací řízení, na jehož konci buď jeho členství schválí, nebo neschválí. O výsledku jej vyrozumí prostřednictvím e-mailu. Po zaplacení členského poplatku vznikne schválenému uchazeči členství Světlonoš.  

Členství Diamant

Pro vznik členství Diamant je třeba nejprve vyplnit přihlášku a předat ji některému ze Světlonošů, který domluví výhody na míru a odpovídající členský poplatek. Výbor Klubu pak buď schválí, nebo neschválí členství uchazeče a vyrozumí ho o tom. Po zaplacení členského poplatku vznikne schválenému uchazeči členství Diamant.  

Členské poplatky

Členská schůze schválila roční členské poplatky, které jsou pro členství Světlonoš 1080 Kč. Aktivní člen má členské poplatky podle varianty, kterou si sám zvolí. Tím zvolí i míru svých výhod z daného členství plynoucí (více na www.duchovnibohatstvi.cz). Roční členský poplatek varianty Účastník stanovila členská schůze na 1080 Kč, u varianty Nadšenec jde o 2700 Kč a pro Trekkera je stanoven roční členský poplatek  5400 Kč. Členství Diamant bude mít roční členské poplatky stanoveny podle míry výhod, kterých bude chtít člen Diamant využít. Minimální výše příspěvku  je 108 000 Kč.

 

V Olomouci 24. 11. 2019

Zakladatelé Klubu duchovního bohatství GJ